Warszawa, 16 września 2009 – Decyzję umarzającą postępowanie przed Rektorą UW dostarczono dziś Jej Perfekjcyjności. „Będę walczyć dalej” zapewnia trans.

Decyzję podpisaną przed prorektorą ds. studenckich Jej Perfekcyjność otrzymała dzisiaj. Od tego momentu ma 14 dni w trakcie których może zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy do organu, który wydał niezadowalającą decyzję. JP zapowiedziała, że zamierza to zrobić i nie podda się, nawet gdyby musiała „znów walczyć o swoje przed sądem”. Poprzednia decyzja prorektory – podtrzymująca wcześniejszą – została przez Jej Perfekcyjność zaskarżona przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, który przyznał jej rację.

– Nie chcąc wikłać się w skomplikowane prawo uniwersytecko-samorządowe, sąd poszedł na łatwiznę i choć przyznał mi rację, wrócił sprawę do poziom uniwersytetu – wyjaśnia trans. – No i teraz widać efekt, sprawa nie zakończy się tak szybko a ciągnie się przecież od września 2008!

W uzasadnieniu swojej decyzji prorektora UW powołuje się na art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, stwierdzając, że organ wnioskujący o ponowne rozpatrzenie sprawy nie jest stroną do tego uprawnioną, przez co cały wniosek jest nieważny i należy go umorzyć. Jej Perfekcyjność podkreśla, że przywołany przez prawników uniwersyteckich przepis „jest zgodny ze stanem faktycznym”, ale nie ma zastosowania w tym przypadku. Trans zauważa bowiem, że wniosek składa organ samorządu uniwersyteckiego w imieniu swoim a nie reprezentując studentów, do czego niemiałby prawa jako organ uchwałodawczy. W uzasadnieniu czytamy bowiem: „Wniosek został złożony przez Walne Zebranie Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW, tj. organ uchwałodawczy, który – co wynika z treści par. 71 ust. 1 Regulaminu Samorządu Studetów UW – nie jest umoconwa do reprezentowania samorządu tej jednostki wobec władz uczelni„.

– Oczywiście, nie jest – zgadza się Jej Perfekcyjność. – Ale może reprezentować sam siebie! I właśnie w imieniu swoim a nie studentów wnioskował do Rektory za moim pośrednictwem. Nie pozostaje mi nic innego, jak znów złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy… A myślałem, że uda nam się to szybciej skończyć.

Jej Perfekcyjność ma czas do 30 września na złożenie wniosku. Podkreśliła jednak, że postara się „załatwić sprawę jak najszybciej się da”. Kwestia jest o tyle istotna, że Prorektora będzie miała miesiąc na rozpatrzenie jej wniosku a na Uniwersytecie Warszawskim zbliża się czas wyborów samorządowych. Regulacji głównie tej kwestii służyła zmiana, jakiej dokonało Walne Zebranie Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW i które było powodem sprzeciwu władz samorządowych tej jednostki i skierowania sprawy do Rektory UW.
O sprawie pisaliśmy już wielokrotnie, ostatnio w tekście Uprawomocnił się wyrok ze skargi JP a szczegółowo także tutaj: Jest uzasadnienie wyroku w sprawie ze skargi JP.

Aktualizacja – 17 września 2009
Pełną treść decyzji przeczytać można tutaj.

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!