Warszawa, 29 września 2009 – Trwa walka Jej Perfekcyjności o uznanie decyzji Walnego Zebrania Studentów Instytutu Dziennikarstwa z czerwca 2008 roku, któremu przewodziła. Dziś złożyła na ręce Rektor UW wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W piątek minie termin, w którym może to zrobić. Sprawa wydać się może dość skomplikowana. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczy bowiem uchylenia przez Rektorę UW trybu odwoławczego, który wszczęty został po złożeniu przez trans… wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Teraz Rektora UW będzie miała miesiąc na zajęcie stanowiska.

– Spodziewam się podtrzymania decyzji, choć ewidentnie nie można się zgodzić z jej uzasadnieniem – powiedziała. – Rektora sugeruje bowiem, że Walne Zebranie Studentów nie jest ciałem, które ma umocowanie do reprezentowania studentów. Ma, oczywiście, rację. Ale Walne złożyło moimi rękoma wniosek tylko i wyłącznie w swoim imieniu. Oczywiste jest, że w interesie każdego organu jest to, by jego uchwały były podtrzymane.

W czerwcu 2008 roku Jej Perfekcyjności udało się zwołać Walne Zebranie Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW, na którym dokonano zmiany Regulaminu obowiązującego samorządowców tej jednostki. Grupa dotychczas sprawująca władzę złożyła do Rektory UW wniosek o uchylenie uchwał podjętych przez WZS ID. Rektora podjęła taką decyzję – od niej odwołała się Jej Perfekcyjność. Po podtrzymaniu swojego zdania przez rektorę, trans złożyła w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie skargę na decyzję. W czerwcu 2009 sąd uznał, że decyzja Rektory została wydana w sposób niewłaściwy i uchylił decyzję podtrzymującą pierwszą decyzję oraz nakazał Rektorze UW ponowne zajęcie się sprawą. Rektora decyzję sądu wykonała, wydając decyzję uchylającą tryb odwoławczy wszczęty wnioskiem Jej Perfekcyjności w imieniu WZS ID w październiku 2008.

– Jeśli i tym razem Rektora postanowi podtrzymać swoją decyzję, która w moim mniemaniu jest błędna, nie pozostanie mi nic innego jak znów skierować sprawę na drogę sądową – oświadcza kategorycznie JP. – Nie mogę pozwolić na to, by starania osób, które dopełniły wszelkich wymogów formalnych przy zmianie regulaminu poszły na marne.

Trans wyraziła przy tym ubolewanie, że „wszystko musi odbywać się w ten sposób”. Jej zdaniem błąd popełniły władze wykonawcze samorządu Instytutu Dziennikarstwa, które skierowały sprawę do Rektory UW, zamiast nadać jej najpierw tryb samorządowy. Dodała przy tym, że zamierza we wszelki możliwy sposób dążyć do uznania decyzji walnego zebrania za słuszną. Pełną treść decyzji Rektory UW przeczytać można tutaj.

O sprawie pisaliśmy już wielokrotnie, ostatnio w tekście Umorzono postępowanie przed Rektorą UW oraz Uprawomocnił się wyrok ze skargi JP a szczegółowo także tutaj: Jest uzasadnienie wyroku w sprawie ze skargi JP.

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!