Warszawa, 27 sierpnia 2009 – Uprawomocnił się wyrok w sprawie ze skargi Jej Perfekcyjności na decyzję Rektory UW. Od dwóch tygodni jest on obowiązujący, nie złożono bowiem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Trans zwlekała z ogłoszeniem tego, z powodu tej możliwości. Sama nie zdecydowała się na to, gdyż – jak podkreśla – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał decyzję zgodną z jej oczekiwaniami. Różniła się ona jedynie uzasadnieniem – skład sędziowski wyszedł bowiem od innych przesłanek niż Jej Perfekcyjność w swoim pozwie – oraz trybem, jaki teraz przybiera sprawa.

– Ale generalnie wszystko jest po mojej myśli – powiedziała. – Teraz sprawa musi toczyć się dalej, ale już na poziomie Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem w kontakcie z wydającą uchyloną decyzję Prorektorą UW ds. studenckich oraz jej prawnikami.

Po ogłoszeniu wyroku (pisaliśmy o tym tutaj) trans spotkała się z prorektorą, która wydała decyzję. Jej Perfekcyjność przekonywała ją wówczas do wydania decyzji inną niż w październiku 2008 roku i do nie uchylania uchwały Walnego Zebrania Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW z 6 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Samorządu Studentów jednostki.

– Rektora musi w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się wyroku wydać decyzję w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jakie złożyłem w imieniu Walnego Zebrania Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW – wyjaśnia JP. – Po tej decyzji będzie można sprawę znów oddać do sądu lub też zgodzić się z nią. Niewydanie decyzji w terminie 30 dni oznacza, że strony mogą złożyć zażalenie na beczynność organu.

W czerwcu 2008 Jej Perfekcyjność wraz z grupą 5 proc. studentów Instytutu Dziennikarstwa UW zwołała Walne Zebranie Studentów ID, na którym doszło do zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW. Decyzja organu uchwałodawczego nie odpowiadała Zarządowi Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW, który zwrócił się z wnioskiem o uchylenie tej uchwały jako niezgodnej z prawem do Rektory UW. Sprawę rozpatrzyła Prorektora ds. Studenckich i wydała dwukrotnie decyzje uchylające rzeczoną uchwałę. 24 czerwca 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał decyzję uchylającą decyzję Prorektor UW ds. studenckich.

Pełną treść wyroku z uzasadnieniem ściągnąć można tutaj. [PDF].

/Rzeczpospolita/

Wypowiedz się! Skomentuj!