Warszawa, 24 czerwca 2009 – Uchylenie skarżonej decyzji orzekł dziś Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie Jej Perfekcyjności przeciw Rektorze UW.

Sąd orzekł, że decyzja wydana przez Prorektor ds. studenckich UW po ponownym rozpatrzeniu sprawy zawierała wady proceduralne i w związku z tym musi zostać uchylona. Jednocześnie sąd nie zajął się pierwszą decyzją, o której uchylenie wnioskowała także Jej Perfekcyjność. W ustnym uzasadnieniu orzeczenia sędzia poinformowała, że zdaniem składu orzekającego, organ wydający decyzję nie rozpatrzył czy podmiot wnioskujący o ponowne rozpatrzenie jest do tego upoważniony. Decyzja sądu zaskoczyła wszystkich.

– Prawdę mówiąc, oznacza to de facto, że sprawa wróci na Uniwersytet – powiedziała bezpośrednio po wyjściu z sądu Jej Perfekcyjność. – Wydaje się, że skład chciał uniknąć rozpatrywania tej sprawy i dlatego znaleziono wybieg, który pozwolił wrócić z nią na uczelnię. Szkoda, choć i tak się cieszę, bo to oznacza, że sprawa będzie miała ciąg dalszy.

Z ustnego uzasadnienia decyzji wynika, że Rektor UW będzie musiała ponownie zająć się sprawą i wnioskiem o ponowne rozpatrzenie złożonym przez Jej Perfekcyjność w imieniu Walnego Zebrania Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW w październiku 2008. Trans odmówiła komentowania sprawy do czasu otrzymania pisemnego orzeczenia z uzasadnieniem.
Decyzja została wydana około godziny 11:00. Na sali nieobecni byli przedstawiciele Rektory UW – zjawiła się tylko Jej Perfekcyjność, przedstawiciel Parlamentu Studentów RP oraz widzowie.

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!