W sądzie w środę
Warszawa, 22 czerwca 2009 – Na środę Wojewódzki Sąd Administracyjny wyznaczył termin, gdy skład orzekający zajmie się sprawą skargi Jej Perfekcyjności na decyzję prorektory UW ds. studenckich. Skarżąca ma nadzieję, że tego dnia zapadnie wyrok.

Posiedzenie odbędzie się w środę o 10:05 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sali B. Sprawa zaś nabiera rumieńców. Osoby, które złożyły wniosek u Prorektory ds. studenckich UW, zorganizowały posiedzenie Walnego Zebrania Studentów Instytutu Dziennikarstwa, które podjęło uchwały czyniące sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym niezasadną. W tej sytuacji, sąd po zapoznaniu się z nimi musiałby stwierdzić bezzasadność dalszego postępowania i umożyłby je. Problem polega na tym, że decyzje organu samorządu studentów zostały podjęte… nielegalnie. Sprawą zajął się Parlament Studentów UW, który jako najwyższy organ studencki na Uniwersytecie kontroluje wszystkie pozostałe. Na posiedzeniu 3 czerwca uchylił niezgodne z prawem postanowienia, co znów czyni sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym zasadną.

– To wszystko robi się naprawdę skomplikowane i pogmatwane – skomentowała Jej Perfekcyjność. – A działania mające na celu uniemożliwienie dotarcia do prawdy sądowi uważam za conajmniej nieeleganckie. Ja wiem, że moi oponenci chcieli mnie pokonać moją własną bronią, ale zrobili to bardzo nieudolnie…

Parlament Studentów UW, któego Marszałkiem jest Jej Perfekcyjność, zajął się na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów (zajmuje się ona m.in. kotrolowaniem działań Walnych Zebrań Studentów jednostek) sprawą unieważnienia przepisów i odpowiednią uchwałę podjął 3 czerwca.
Przypomnijmy o co chodzi w sprawie. W czerwcu 2008 Jej Perfekcyjność wraz z grupą 5 proc. studentów Instytutu Dziennikarstwa UW zwołała Walne Zebranie Studentów ID, na którym doszło do zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW. Decyzja organu uchwałodawczego nie odpowiadała Zarządowi Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW, który zwrócił się z wnioskiem o uchylenie tej uchwały jako niezgodnej z prawem do Rektory UW. Sprawę rozpatrzyła Prorektora ds. Studenckich i wydała dwukrotnie decyzje uchylające rzeczoną uchwałę.

– Wierzę, że tym razem wszystko się już zakończy i to werdyktem pozytywnym dla mnie – powiedziała Jej Perfekcyjność. – Sprawa jest precedensowa, bo jeszcze nigdy sąd w Polsce nie zajmował się kwestią nadzoru władz rektorskich nad organami samorządu studentów i wiem, że na temat całego postępowania już ma być jakaś praca magisterska pisana…

Dla postronnej osoby sprawa może wydać się dość skomplikowana. Chodzi bowiem o zaskarżenie decyzji prorektory UW, która podtrzymała po ponownym roaptrzeniu sprawy wcześniejszą decyzję prorektory UW, która unieważniała uchwałę Walnego Zebrania Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW. Skargę Jej Perfekcyjność wniosła w listopadzie za pośrednictwem Prorektory. Ta w grudniu odniosła się do skargi i przekazała ją, zgodnie z procedurą, do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Podczas pierwszego posiedzenia do sądu zgłosił się na prośbę Jej Perfekcyjności z wnioskiem o włączenie do sprawy na prawach strony Parlament Studentów RP. W związku z potrzebą uzupełnienia dokumentów przez PS RP, sąd odroczył wówczas sprawę i wyznaczył jej kolejny termin 24 czerwca.

Kalendarium sprawy:
06/06/2008 – posiedzenie Walnego Zebrania Studentów ID UW pod
          przewodnictwem Jej Perfekcyjności
08/09/2008 – wniosek Zarządu Samorządu Studentów ID o uchylenie uchwał WZS
29/09/2008 – uchylenie uchwał WZS ID przez Prorektorę UW
21/10/2008 – decyzja Prorektory UW podtrzymująca decyzję w sprawie uchylenia
          uchwały WZS ID
05/02/2009 – WSA postanowił zająć się sprawą
03/04/2009 – pierwsza sprawa przed WSA – odroczona z powodu wniosku
          Parlamentu Studentów RP
30/03/2009 – Zarząd Samorządu Studentów ID organizuje nielegalne posiedzenie
          WZS ID
03/06/2009 – Parlament Studentów UW uchyla nielegalne postanowienia WZS ID
          pod przewodnictwem ZSS ID
24/06/2009 – wyznaczony termin drugiej rozprawy przed WSA

/Rzeczpospolita/

Wypowiedz się! Skomentuj!