Warszawa, 6 maja 2009 – Program stypendialny nie dyskryminuje osób, które ukończyły system jednolitych studiów magisterkich (…)” – twierdzi w swojej odpowiedzi skierowanej do Formacji Różowe Saneczki Wanda Górska Zastępca Dyrektora Biura Kultury Urzędu M. St. Warszawy. Formacja zamierza nadal działać.

W odpowiedzi czytamy m.in., że „studia licencjackie są (…) typem studiów pierwszego stopnia, które umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotujące do pracy w danym zawodzie, natomiast dopiero studia magisterskie (jako studia drugiego stopnia lub studia jednolite) umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zaresie kształcenia, jak również przygotowują do pracy twórczej w określonym zawodzie„. Jej Perfekcyjność podkreśliła, że w piśmie cytowana często jest ustawa prawo o szkolnictwie wyższym, którą cała FRS doskonale zna.

– Konkluzja całego wywodu jest taka, że gdyby przyznać nam rację, to dyskryminowane byłyby osoby, które mają ukończone studia I stopnia – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – Zgadza się. Ale skoro deklaruje się, że stypendium ma umożliwić „zdobycie wyższego wykszyałcenia (…) mimo trudnych warunków materiałnych, rodzinnych lub zdrowotnych”, to przyznajmy, że te osoby według wszelkich przepisów posiadają takie wykształcenie! Licencjat to wykształcenie wyższe, czy się nam to podoba, czy nie.

O piśmie Formacji Różowe Saneczki pisaliśmy w wiadomości Czy stypendium JP2 nie dyskryminuje?. FRS prosiła o wyjaśnienie sytuacji, w której od razu wyklucza się osoby z wykształceniem magisterskim po jednolitych studiach magisterskich, nie czyniąc tego samego z osobami, które posiadają wykształcenie licencjackie. Zdaniem autorów listu, ba są wykształceniami wyższymi w myśl ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa określa, że przez tytuł zawodowy należy rozumieć tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny. Formacja dopytuje więc, co z licencjatami i inżynierami. Kierownik Działu Stypendialnego Centrum Myśli Jana Pawła II Norbert Szczepański w listopadzie przekazał Jej Perfekcyjności informację, że „zapis dotyczący studentów, którzy uzyskali już tytuł magistra został wprowadzony do Regulaminu Komisji Stypendialnej 23 października 2007 r„.

– Chcemy wiedzieć, dlaczego spośród wszystkich osób z wyższym wykształceniem odrzuca się w pierwszej kolejności magistrów – mówiła wówczas Jej Perfekcyjność. – Interesuje nas jaki oficjalny powód poda Prezydenta oraz Centrum Myśli Jana Pawła II, przy którym działa Komisja Stypendialna. Oczywiście, wiemy, że zapis ten był stworzony „pode mnie”, ale przecież tego oficjalnie nikt nie przyzna.

Członkowie Formacji pytali także czy wśród osób, które otrzymały stypendium w roku akademickim 2008/2009 znajdują się studenci, którzy posiadają tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera (lub równoległy nie będący tytułem magistra) i nie zostały wykluczone spośród aplikujących tak, jak wykluczono osoby posiadające tytuł zawodowy magistra. Na to pytanie nie otrzymali odpowiedzi i m.in. dlatego zamierzają nadal interweniować.


Kopia pisma skierowanego do Formacji Różowe Saneczki (kliknij, aby powiększyć)

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!