Warszawa, 3 kwietnia 2009 – Odroczenie rozprawy do czasu dostarczenia przez Parlament Studentów RP potrzebnych dokumentów to efekt dzisiejszej rozprawy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Podczas dzisiejszego posiedzenia w sprawie ze skargi Jej Perfekcyjności na decyzję Rektory Uniwersytetu Warszawskiego, Wojewódzki Sąd Administracyjny otrzymał wniosek od Parlamentu Studentów RP o włączenie do sprawy przedstawiciela PS RP na prawach strony. Uzupełnienie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia tego wniosku spowodowało jej odroczenie.

– To ja poprosiłem Parlament Studentów RP o włączenie się do sprawy – powiedziała Jej Perfekcyjność. – Chcę móc liczyć na wsparcie tej instytucji w ważnej dla mnie sprawie.

Sąd stwierdził, że Parlament dostarczyć musi dokument potwierdzający jego statut oraz fakt wyboru przewodniczącego. Dopiero wtedy merytorycznie rozpatrzy wniosek o włączenie do sprawy. Skarżący jak i strona przeciwna nie wniosły sprzeciwu wobec włączenia Parlamentu Studentów RP do sprawy.
Na dostarczenie dokumentów PS RP ma tydzień. Wtedy też sąd wyznaczy termin kolejnej rozprawy.

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!