Warszawa, 24 kwietnia 2009 – Parlament Studentów RP weźmie udział w rozprawie ze skargi Jej Perfekcyjności na decyzję Rektory Uniwersytetu Warszawskiego. Z decyzji bardzo cieszy się skarżąca.

To bowiem Jej Perfekcyjność poprosiła o to przedstawicieli Parlamentu Studentów RP. Na pierwszej rozprawie do sądu wpłynął wniosek, w którym Przewodniczący PS RP prosi o możliwość włączenia się do sprawy w charakterze uczestnika postępowania. Możliwość taką daje ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organizacjom, których działalność statutowa wiąże się z przemdiotem sprawy.

– Zadaniem Parlamentu Studentów RP jest stanie na straży praw studentów o wspieranie samorządności studenckiej – powiedziała Jej Perfekcyjność. – Ponieważ zaś znam Rzecznika Praw Studenta RP, który działa przy Parlamencie, poprosiłem go o pomoc.

Podczas rozprawy strony nie wyraziły sprzeciwu wobec włączenia Parlamentu Studentów RP, jednakże sąd po naradzie postanowił, że musi odroczyć sprawę, żeby merytorycznie rozpatrzyć wniosek. Wnioskodawcy mieli 7 dni na dostarczenie brakujących dokumentów. Skład sędziowski zajął się wnioskiem i 17 kwietnia postanowił o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

– Strasznie się cieszę i w tej sytuacji pozostaje mi czekać na dalszy rozwój sprawy – powiedziała Jej Perfekcyjność. – Nie tracę wciąż przekonania, że mam rację i że moje argumenty przekonają sąd do tego, że mam rację.

W decyzji sąd nie wyznaczył terminu kolejnej rozprawy. Jej Perfekcyjność wyraziła nadzieję, że w tej sytuacji sprawa powinna się zakończyć „około końca maja”.


Pismo sądowe do Jej Perfekcyjności

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!