Warszawa, 30 marca 2009 – „Koniec męskości?” to tytuł czwartej konferencji z cyklu Inna Scena. W najbliższy czwartek weźmie w niej udział Jej Perfekcyjność.

Konferencja organizowana przez Instytut Teatralny poświęcona będzie męskości rozumianej jako historyczny konstrukt, zajmujący centralne miejsce w kulturze Zachodu zbudowanej wokół wartości uznanych za męskie i przyznającej białym, heteroseksualnym mężczyznom uprzywilejowaną pozycję. W zaproszeniu organizatorzy piszą: „Teatr to czuły instrument rejestrujący wszelkie zmiany społeczno-kulturowego porządku. Dlatego też teatralna scena – skutecznie wykorzystywana przez dominującą kulturę jako narzędzie umacniania określonej interpretacji rzeczywistości, a jednocześnie dysponująca szczególnym potencjałem obnażania przemocowych mechanizmów wiedzy/władzy – może być potraktowana jako swoiste laboratorium kulturowych matryc, które odtwarza i bada zarówno historyczne formy męskości, jak i obecny proces przemiany tradycyjnych ról płciowych.

– Męskość jest mi kategorią bliską, nie tylko ze względu na moją niemęską sytuację społeczną – powiedziała Jej Perfekcyjność. – Jest dla mnie superciekawa jako obiekt badania. I dlatego męskości poświęcam się w dotychczasowych socjologicznych rozważaniach, któe miałem przyjemność stworzyć.

Jej Perfekcyjność weźmie udział tylko w jednej części eventu. W czwartek od 15:00 zamierza wysłuchać wystąpień Zbigniewa Majchrowskiego „Rząd nagich dusz”, Ewy Toniak „Dekonstrukcja polskiego heroicznego paradygmatu męskości w pracy Anny Baumgart Wojownik”, Jaceka Kochanowskiego „My gender is queer. O przekraczaniu kategorii męskości” oraz Joanny Krakowskiej i Krystyny Duniec „Kres męskości? Ależ tak!”. Po wystąpieniach przewidziana jest debata, jednakże Jej Perfekcyjność zaznaczyła już, że nie wie czy obowiązki nie uniemożliwią jej wzięcia w niej udziału.

– Zapowiada się naprawdę ciekawe popołudnie i już żałuję, że nie dane mi będzie spędzić więcej czasu na „Końcu męskości?” – powiedziała trans. – Wierzę, że to, co uda mi się tam usłyszeć będzie przydate w mojej dalszej pracy naukowej.

Inna Scena to zainicjowany w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego projekt badawczy, którego celem jest włączenie w obszar badań nad historią i współczesnością polskiego teatru problematyki kulturowej tożsamości płci i tożsamości seksualnej, widzianych w perspektywie gender studies i teorii queer. Mamy nadzieję, że dzięki konferencjom, seminariom, wykładom i wydawnictwom uda nam się uruchomić nurt refleksji, który wypełni dotkliwą lukę w polskiej myśli teatralnej i pozwoli wypracować język do opisu tego, co od lat dzieje się na naszych scenach, a o czym wciąż nie potrafimy rozmawiać.

Więcej o konferencji na stronie innascena.e-teatr.pl.


Strona konferencji

/Życie Warszawy/

Wypowiedz się! Skomentuj!