Warszawa, 28 marca 2009 – Skarga na decyzję Prorektory UW ds. Studenckich zostanie rozpatrzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawike w najbliższy piątek. Skarżącą jest Jej Perfekcyjność.

Dla postronnej osoby sprawa może wydać się dość skomplikowana. Chodzi bowiem o zaskarżenie decyzji prorektory UW, która podtrzymała po ponownym roaptrzeniu sprawy wcześniejszą decyzję prorektory UW, która unieważniała uchwałę Walnego Zebrania Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW. Skargę Jej Perfekcyjność wniosła w listopadzie za pośrednictwem Prorektory. Ta w grudniu odniosła się do skargi i przekazała ją, zgodnie z procedurą, do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po wniesieniu stosownej opłaty wpisowej, Jej Perfekcyjność została zaproszona na rozprawę, na której rozpatrywana będzie sprawa.

– Sprawa jest ważna z kilku powodów – opowiada skarżąca. – Przede wszystkim, moim zdaniem, decyzja prorektory wydana była niezasadnie, na podstawie błędnych przesłanek. Poza tym, zarzuca się mi niedopilnowanie formalności, co jest dla mnie ujmą.

Jej Perfekcyjność wśród działaczy samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim uchodzi za „jebaną formalistkę”, stąd jej oburzenie, gdy zarzuca się jej niezastosowanie procedury.
W czerwcu 2008 Jej Perfekcyjność wraz z grupą 5 proc. studentów Instytutu Dziennikarstwa UW zwołała Walne Zebranie Studentów ID, na którym doszło do zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW. Decyzja organu uchwałodawczego nie odpowiadała Zarządowi Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW, który zwrócił się z wnioskiem o uchylenie tej uchwały jako niezgodnej z prawem do Rektory UW. Sprawę rozpatrzyła Prorektora ds. Studenckich i wydała dwukrotnie decyzje uchylające rzeczoną uchwałę.

– Ciekawe jest to, że nie unieważniono innych uchwał, jakie tego dnia zostały podjęte – opowiada Jej Pefekcyjność. – Sprawa ma bowiem drugie dno, które dotyczy „formy”, w jakiej doszło do zmiany prawa. To jednak nie jest sprzeczne z przepisami i nie może być podstawą unieważnienia uchwały.

Jej Perfekcyjność liczy, że podczas rozprawy uda się wyjaśnić wszelkie nieścisłości i zakończy się ona wydanie wyroku.
Jak dodała na zakończenie, będzie to jej pierwsza sprawa przed sądem administracyjnym, ale nie pierwsza sądowa w ogóle. Jak stwierdziła, najbardziej zastanawia ją… w co się ubrać tego dnia.
Rozprawa ma charakter jawny i może na nią przybyć każdy zainteresowany. Będzie miała ona miejsce 3 kwietnia o godzinie 9:50 w sali B Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

O sprawie pisaliśmy już tutaj i tutaj.

/Życie Warszawy/

Wypowiedz się! Skomentuj!