Warszawa, 22 marca 2009 – Stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II nieuczciwie dyskryminuje magistrów – twierdzi Formacja Różowe Saneczki w liście do Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Pismo w tej sprawie zostało wysłane przed weekendem.

Chodzi o zapis, który umieściła Komisja Stypendialna. Wśród kryteriów oceny wniosków stypendialnych dla studentów zapisano, że: „w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób, które jeszcze nie posiadają tytułu magistra„. To jeszcze, zdaniem Formacji, nie jest rozwiązaniem niesprawiedliwym. Każdy może przecież przyznawać stypendium komu tylko chce. Oczywiście, wyborcy „mają potem prawo wyrazić swoje zdanie a propos wartości, jakimi kieruje się” osoba decyzyjna. Dlaczego więc Formacja Różowe Saneczki wysłała list do Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz?

– Chodzi o to, że magistrowie są dyskrymiowani na tle innych osób z wyższym wykształceniem – wyjaśnia Jej Perfekcyjność, która podpisała się pod pismem w imieniu FRS. – Chcemy wiedzieć dlaczego.

W swoim liście Formacja zauważa, że: „Program Stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pawła II ma m.in. na celu umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia studentom, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy„.
Zgodnie zaś z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, studia wyższe to studia kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego. Ustawa określa, że przez tytuł zawodowy należy rozumieć tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny. Formacja dopytuje więc, co z licencjatami i inżynierami. Kierownik Działu Stypendialnego Centrum Myśli Jana Pawła II Norbert Szczepański w listopadzie przekazał Jej Perfekcyjności informację, że „zapis dotyczący studentów, którzy uzyskali już tytuł magistra został wprowadzony do Regulaminu Komisji Stypendialnej 23 października 2007 r„.

– Chcemy wiedzieć, dlaczego spośród wszystkich osób z wyższym wykształceniem odrzuca się w pierwszej kolejności magistrów – tłumaczy Jej Perfekcyjność. – Interesuje nas jaki oficjalny powód poda Prezydenta oraz Centrum Myśli Jana Pawła II, przy którym działa Komisja Stypendialna. Oczywiście, wiemy, że zapis ten był stworzony „pode mnie”, ale przecież tego oficjalnie nikt nie przyzna.

Członkowie formacji pytają także czy wśród osób, które otrzymały stypendium w roku akademickim 2008/2009 znajdują się studenci, którzy posiadają tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera (lub równoległy nie będący tytułem magistra) i nie zostały wykluczone spośród aplikujących tak, jak wykluczono osoby posiadające tytuł zawodowy magistra.
Sprawa stypendium nieprzyznanego Jej Perfekcyjności z powodu faktu bycia jawną osobą nieheteroseksualną ciągnie się już wiele miesięcy. Trans zapowiedział jeszcze w grudniu, że sprawa nie jest zakończona.

Formacja Różowe Saneczki to nieformalna grupa zawiązana przez Jej Perfekcyjność, To i Ma w celu wymiany informacji oraz zacieśnienia współpracy dotyczącej wspólnych znajomych. FRS realizuje swoje cele m.in. poprzez prowadzenie zamkniętego forum dyskusyjnego w ramach grona przyjaciół 'FRS – Formacja Różowe Saneczki’ w serwisie grono.net, regularne spotkania członków oraz wymianę danych za pomocą środków komunikowania na odległość – w tym telefonów, komputerów i internetu. FRS jest jedynym organizatorem Międzynarodowego Dnia Paris Hilton.

Tutaj pobrać możesz pismo Formacji w formacie PDF.

/Rzeczpospolita/

Wypowiedz się! Skomentuj!