Warszawa, 12 lutego 2009 – Skarga Jej Perfekcyjności na decyzję Rektor UW znalazła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. To tam zapadnie teraz wyrok rozstrzygający spór.

Skarga złożona przez Jej Perfekcyjność dotyczy decyzji jaką Rektora UW wydała w sprawie decyzji organu Samorządu Studentów UW. Jej treść jest skomplikowana, ale sprowadza się do tego, że Rektora UW podtrzymała decyzję uchylającą uchwałę, którą podjęło Walne Zebranie Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW pod przewodnictwem Jej Perfekcyjności.

– Sprawa ciągnie się już od czerwca – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – Wtedy Walne Zebranie podjęło uchwałę. We wrześniu doszło do jej unieważnienia.

Rektora UW podjęła decyzję, która unieważniała tę uchwałę. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy skierowany przez Jej Perfekcyjność do Rektory został rozpatrzony negatywnie. Decyzja uchylająca została podtrzymana i w związku z tym jedyną drogą, by jeszcze zająć się sprawą było jej skierowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

– Otrzymałem ostatnio odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczeniu wpisu sądowego – powiedziała skarżąca. – Dokonałem wpłaty i teraz sprawa będzie mogła się zacząć.

Jej Perfekcyjność podkreśla, że próbowała „załatwić” sprawę bez konieczności fatygowania sądu, jednakże nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Jak stwierdziła Jej Perfekcyjność, poza tym, że ocenia swoje argumenty jako słuszne, chce także zachować honor, jako osoba, która przestrzega procedur przewidzianych regulaminami. Rzekome niedotrzymanie takowych było bowiem powodem uchylenia przez Rektorę UW uchwały Walnego Zebrania Studentów.

Na swoim fotoblogu Jej Perfekcyjność napisała o tym, że dostarczono jej pismo w informacji 10 II – nareszcie sąd się odezwał!.

/Gazeta.pl/

Wypowiedz się! Skomentuj!