Warszawa, 13 stycznia 2009 – Udział w debacie „Uwikłani w tożsamość. Butler w Polsce” zapowiedziała Jej Perfekcyjność. Na spotkanie przybyć ma ze swoimi znajomymi.

W Kalendarzu Google dzisiejsze popołudnie od dawna zarezerwowane jest na potrzeby debaty, która odbędzie się w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpoczynająca się o 18:00 debata ma charakter otwarty, dlatego też Jej Perfekcyjność zaprosiła na nią swoich znajomych – Ew, Pa i Ma, którzy potwierdzili już chęć przybycia

– Nazwisko Judith Butler powinno być znane wszystkim, którzy choć trochę zajmują się naukami społecznymi – powiedziała. – Dlatego wydanie jej książki w Polsce powinno być i staje się dobrą okazją do tego, żeby tego typu spotkania organizować.

Gośćmi debaty będą prof. Bozena Choluj, mgr Karolina Krasuska (tlumaczka ksiazki), dr Joanna Mizielińska, dr Krystyna Mazur, dr Agnieszka Graff, dr Jacek Kochanowski i dr Błażej Warkocki, zaś moderować ją będzie dr Tomasz Basiuk. Jej Perfekcyjność podkreśliła, że to doskonała grupa naukowców, która na temat tożsamości, płci, jak i samej Judith Butler ma na pewno dużo do powiedzenia.

– Nie ukrywam, że udział w tego typu przedsięwzięciach ma mi pomóc w przygotowaniu się do pisania pracy doktorskiej – potwierdziła Jej Perfekcyjność. – Mam bowiem nadzieję do czerwca złożyć projekt takowej w Instytucie Socjologii UW.

Aktywność naukowa Jej Perfekcyjności nie ogranicza się tylko do biernego udziału w debatach. W tym roku zakończy się międzynarodowy projekt „Kultura pamięci w Polsce i w Niemczech w XX wieku”, w którym Jej Perfekcyjność przygotowuje aż dwie prace naukowe. Socjolożka jest także uczestniczką seminariów organizowanych przez Centrum Myśli Jana Pawła II „Logos zaangażowany” pod hasłem „Europa jako zawód i powołanie”. W styczniu esej naukowy Jej Perfekcyjności dotyczący wielokulturowości w sztuce został wyróżniony w konkursie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i opublikowany w „Polskim Kalendarzu Europejskim”. Wygłoszona pod koniec 2008 roku w Lublinie praca „Utopijny teatr w trzech aktach” otrzymała zaś pozytywne recenzje komitetu czasopisma „uniGENDER” i zostanie w nim także opublikowana.
Dzisiejsza debata związana jest z premierą polskojęzycznej wersji książki znanej J. Butler. „Uwikłani w płeć” to najważniejsza praca w historii intelektualnej ruchu feministycznego. Książka, która w latach 90. XX wieku zapoczątkowała teorię queer, przekształcając całą scenę filozoficznych i feministycznych dyskusji dotyczących kwestii różnicy seksualnej. Judith Butler polemizuje z najważniejszymi twórcami z dziedziny teorii feminizmu, psychoanalizy i poststrukturalizmu. Uwikłani w płeć to klasyczna już dziś, obowiązkowa lektura nie tylko dla studentów i badaczy zajmujących się tematyką ciała i feminizmem, ale dla wszystkich zajmujących się filozofią, psychoanalizą czy szeroko rozumianą teorią kultury. Nie sposób uprawiać dziś refleksji nad płcią w kulturze bez znajomości tej przełomowej pracy.

/Rzeczpospolita/

Wypowiedz się! Skomentuj!