Warszawa, 12 grudnia 2008 – O tym, że niełatwo jest przygotować dobry materiał prasowy przekonają się już wkrótce uczestnicy zajęć prowadzonych przez Jej Perfekcyjność. W najbliższą sobotę będą to członkowie Koła Naukowego a od przyszłego semestru studenci socjologii.

Jako Prezes Koła Naukowego, Jej Perfekcyjność odpowiada za jakość materiałów produkowanych przez jego członków. Dlatego też, zaniepokojona ich bardzo niskim poziomem, organizuje dla kilkuosobowej grupki zajęcia, na których postara się w ciągu kilku godzin opowiedzieć o kardynalnych błędach, jakie popełniają. Zadowolenie z takiego stanu rzeczy wyraziły władze Wydziału Filozofii i Socjologii UW, przy którym działa Koło.

– Zawsze mam nadzieję, że choć trochę mojego doświadczenia i bólu przy nauce tych rzeczy uda mi się jakoś sprawnie przekazać – powiedziała Jej Perfekcyjność. – Mam nadzieję, że te zajęcia pomogą młodym ludziom.

Zaangażowanie Jej Perfekcyjności w pracę nad warsztatem dziennikarskim zainteresowanych studentów na tym się nie kończy. Jak udało się nam dowiedzieć, prawdopodobnie już od II semestru tego roku akademickiego, będzie miała możliwość prowadzenia zajęć w ramach fakultatywnych przedmiotów dla studentów socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W ten sposób władze Wydziału i Instytutu chcą skanalizować zainteresowanie studentów zdobyciem takich umiejętności.

– Jeśli propozycja dyrekcji zostanie zrealizowana, z wielką radością podejmę się prowadzenia takich zajęć – powiedziała Jej Perfekcyjność. – Wierzę i mam nadzieję, że to się uda.

Jej Perfekcyjność od lat prowadziła zajęcia z warsztatu dziennikarskiego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej podczas letnich obozów młodzieżowych w Rewalu. Poza tym, przez kilka lat w swoim rodzinnym mieście organizowała kilkudniowe zajęcia dla najelpszych redakcji gazet szkolnych w Polsce. Tradycję tę będzie w pewnien sposób kontynuować – jest bowiem jedną z głównych organizatorek zaplanowanych na luty międzynarodowych spotkań redakcji mediów studenckich, które odbędą się w Warszawie.

/Rzeczpospolita/

Wypowiedz się! Skomentuj!