Warszawa, 1 października 2008 – Po raz pierwszy Jej Perfekcyjność zjawi się w oficjalnej roli na Uniwersytecie Warszawskim w długiej sukni. Będzie to toga, jaką założy dziś podczas otwarcia roku akademickiego 2008/2009.

Jako członkini władz uczelni, Jej Perfekcyjność została zaproszona przez Rektor UW na uroczystość, która rozpocznie się o godzinie 14:00 w Auditorium Maximum w sali im. Adama Mickiewicza. Największa z sal uniwersyteckich będzie miejscem, w którym cała społeczność akademicka największej uczelni w Polsce radować się ma z rozpoczęcia kolejnego roku dydaktycznego.

– W minionym roku akademickim kilka razy miałem możliwość i okazję pojawienia się w todze podczas oficjalnych uroczystości, zawsze jednak coś mnie zatrzymywało i nie mogłem wziąć udziału w tych wydarzeniach – powiedziała.

Miniony rok, jako niezwykle intensywny dla Jej Perfekcyjności, nie sprzyjał opuszczaniu zajęć obligatoryjnych. Przez to też, nie brała ona udziału w spotkaniach, na które zapraszana była jako Senator UW. Dziś ma być inaczej. Toga dla Jej Perfekcyjności została już przygotowana, podobnie jak biret, który niedawno przymierzyła. Podczas uroczystości, Jej Perfekcyjność reprezentować będzie wraz z kilkoma innymi osobami ponad pięćdziesięciosiedmiotysięczną rzeszę studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

– Jestem dumny z tego, że mogę być studentem UW – stwierdziła Jej Perfekcyjność. – Jeszcze bardziej dumny zaś jestem z tego, że mogę reprezentować studentów jako członek Senatu uczelni. To dla mnie wielki zaszczyt.

Jej Perfekcyjność jest członkiem Senatu UW od listopada 2007. Jej kadencja w najważniejszym ciele decyzyjnym UW kończy się wraz z wyborem nowych reprezentantów, co nastąpi prawdopodobnie w listopadzie 2008. Jako członkinie Senatu UW, Jej Perfekcyjność zasiada w Komisji ds. studenckich, doktoranckioch i procesu kształcenia.

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!