Warszawa, 14 października 2008 – „Praktyki męskości” to konferencja naukowa, na którą już jutro do Lublina wyjeżdża Jej Perfekcyjność. O czym będzie tam mówiła? O klubie Utopia.

Dwudniowa konferencja socjologiczna poświęcona jest tematyce, którą Jej Perfekcyjność zajmuje się od jakiegoś już czasu. Celem jej organizacji jest próba odpowiedzi na pytanie jakie wzorce i praktyki męskości możemy wyodrębnić w kulturze. Według bowiem niektórych nurtów feminizmu, kultura zdominowana została przez opis rzeczywistości z perspektywy „człowieka- mężczyzny”. Podstawowym mankamentem tego opisu jest brak namysłu nad problemem tożsamości „mężczyzny” opisującego świat.

– Po „zwycięstwie feminizmu” mówi się często, że mężczyzna i męskość są zagrożone – zastanawia się Jej Perfekcyjność. – Ja mam nieco inne zdanie na ten temat. Uważam, że nareszcie i dopiero teraz została owa męskość wyzwolona.

Nikt nie zamierza dawać jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytania, jednakże spotkanie naukowców ma być szansą i okazją do realizacji dialogu na ten temat. Wśród tematów, jakie pojawić się mają na konferencji, warto wspomnieć choćby o zagadnieniach męskich rytuałów, sposobów odgrywania męskości, męskości w polityce, w nowoczesnych technologiach czy w seksualności. Uczestnicy zastanawiać się będą nad związkiem męskości i ojcostwa oraz męskości i mediów.

– Dla mnie najciekawsza jest jednak męskość nazywana często alternatywną – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – Dlatego też moje wystąpienie pojawi się w bloku poświęconym homoseksualizmowi, trans-genderyzmowi i drag.

W czwartek Jej Perfekcyjność opowiedzieć ma zgromadzonym na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o realizacji wzorców męskości w gejowskim środowisku klubowym. Puntem odniesienia ma być znany warszawski klub Utopia. Perspektywa przyjęta przez autorkę, to tzw. perspektywa dramaturgiczna, opisująca interakcje przy pomocy pojęć teatralnych.
Efektem konferencji ma być publikacja.

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!