Warszawa, 2 czerwca 2008 – Poprzez udział w seminarium „Kultura pamięci w XX wieku w Polsce i w Niemczech”, Jej Perfekcyjność próbuje rozwijać interdyscyplinarnie swoją wiedzę na temat społecznego tworzenia miejsc kultu pamięci zbiorowej. Seminarium organizuje Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Jugend bewegt Europa.

Pierwsza część międzynarodowego seminarium odbyła się już zarówno w Warszawie, jak i w Berlinie. Jej Perfekcyjność w miniony weekend od rana uczestniczyła w zajęciach, spotkaniach, wykładach i warsztatach. Ich celem jest próba znalezienia wielodyscyplinarnej koncepcji badania miejsc pamięci oraz stworzenie metodologii, która posłużyć ma opiswi tych badań.

– Weekendowa praca była bardzo ciężka – relacjonuje Jej Perfecyjność. – Musiałem codziennie o 9 rano stawiać się na miejscu i i być gotowym do podjęcia kolejnej porcji zadań do wykonania.

Berlińska część spotkań odbyła się dwa tygodnie wcześniej. Kolejne spotkanie, tym razem dla połączonej dwudziestoosobowej grupy studentów z Polski i z Niemiec odbędzie się w sierpniu. Tym razem potrwa tydzień i będzie zasadniczą częścią całego projektu. Do tego czasu Jej Perfekcyjność przygotować ma szczegółowe informacje dotyczące Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz przygotować się do dpowiedniej analizy tego miejsca.

– Temat kultury pamięci nie był przeze mnie do tej pory jakoś specjalnie eksploatowany – powiedziała. – Tym bardziej się cieszę, że będę mógł w ten sposób poszerzyć swój horyzont naukowy.

Ostatnia część seminarium to spotkanie podsumowujące całe wydarzenie. Zaplanowano je na weekend październikowy. Efektem prac grupy młodych ludzi ma być powstanie publikacji. W czasie wakacji Jej Perfekcyjność będzie także przygotowywać pracę na temat dyskursu prasowego w trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II. Także w trakcie miesięcy letnich zamierza aplikować na studia doktoranckie na kierunku socjologia.

/Gazeta.pl/

Wypowiedz się! Skomentuj!