Warszawa, 12 czerwca 2008 – Skandalem i aferą nazwano na forum katolickiego czasopisma „Fronda” fakt otrzymywania przez Jej Perfekcyjność Stypendium im. Jana Pawła II. Nagonka i akcja wysyłania listów do Centrum Myśli Jana Pawła II skłoniły ją do przedstawienia oficjalnego stanowiska, którego treść publikujemy poniżej.

W związku z wielkim zainteresowaniem, jakie wzbudził fakt posiadania przeze mnie Stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II i „afery” jaką jedna ze znanych użytkowniczek forum czasopisma Fronda wywołała, chciałabym zwrócić uwagę na kilka rzeczy.

1. Stypendium m. st. Warszawy przyznawane jest przez Centrum Myśli Jana Pawła II od kilku lat za osiągnięcia naukowe, w związku z sytuacją materialną oraz jako nagroda za zajmowanie się i promowanie myśli Jana Pawła II. Nie jest to organizacja ani instytucja kościelna. W roku akademickim 2007/2008 spełniłem wszystkie wymagania i dlatego przyznano mi stypendium. Co więcej, Przewodnicząca Komisji Stypendialnej w rozmowie ze mną i Dyrektorem Centrum zaznaczyła, że jestem jednym z aktywniejszych i lepszych stypendystów. Wydaje mi się, że w mijającym roku akademickim zrobiłem jeszcze więcej niż w poprzednim.

2. Nie jestem gejem. Nie jestem też pedałem ani ciotą. Nie jestem homoseksualistą. Jakkolwiek używanie tych słów wobec mnie nie uważam za obraźliwe, to są one zdecydowanie nieścisłe. Jestem osobą transgender. Ponieważ stanowi to obiekt zainteresowania działaczy katolickich na forum Frondy, informuję, że nie utrzymuję kontaktów seksualnych z kobietami ani z mężczyznami. Ani też ze zwierzętami, uprzedzając zaczepki.
Nie nazywam też siebie gejem na filmie w serwisie YouTube – mówię tylko, że zostałem tak nazwany przez jedną z osób związanych z moim wakacyjnym wypoczynkiem.

3. Centrum Myśli im. Jana Pawła II od pewnego już czasu wie doskonale o tym, że jestem osobą trans. Rozmowa na ten temat między Dyrektorem Centrum, Przewodniczącą Komisji Stypendialnej a mną odbyła się 26 lutego. Wcześniej do Centrum docierały wiadomości z treścią podobną do tej, przedstawianej na forum Frondy. Wysyłał je wtedy prawdopodobnie pan A., oburzony faktem, że osoba o męskiej powierzchowności może twierdzić, że jego syn jest atrakcyjny.

4. Jestem artystką i różne formy ekspresji, niekoniecznie zrozumiałe dla przeciętnego niekompetentnego odbiorcy, są dla mnie sposobem wyrażania siebie. Jan Paweł II w swoim liście do artystów z 1999 roku pisze wyraźnie: Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. Jednak według Księgi Rodzaju, zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki. (…) Czym innym jest sprawność, dzięki której każdy człowiek staje się sprawcą swoich czynów, odpowiedzialnym za ich wartość moralną, czym innym zaś jest sprawność, dzięki której człowiek jest artystą – to znaczy umie działać odpowiednio do wymogów sztuki, stosując się wiernie do jej specyficznych reguł. To, że reguły te są dla niektórych osób niezrozumiałe, traktuję jako oczywistość. Cieszy mnie więc krytyka w tym względzie, bowiem dobra sztuka, to sztuka obok której ludzie nie przechodzą obojętnie.

5. Nie mam zaburzeń osobowości. Prawdopodobnie medycyna mój stan określiłaby jako zaburzenie tożsamości płciowej, niemniej nie mam dokumentu zaświadczającego o takowym. Co więcej, nikt go nie ma, bo nigdy nie poddawałam się badaniom w tym kierunku. Jeśli tylko takowe uzyskam, na pewno będzie można o tym przeczytać na moim blogu, na który serdecznie zapraszam.

6. Dziękuję za nazwanie mnie pedalskim aktywistą. To naprawdę miłe, ale niesłuszne. Nie jestem i nigdy nie byłem „działaczem” gejowskim. Jestem działaczem samorządowym na Uniwersytecie Warszawskim oraz działaczem studenckiego ruchu naukowego i artystycznego na UW a także działaczem organizacji pozarządowych – m.in. Banku Żywności S.O.S. i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Byłem także kiedyś działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża, ale brak czasu uniemożliwił mi dalsze zajmowanie się tą dziedziną.

7. Informuję, że jako młody naukowiec zajmuję się socjologią i komunikacją społeczną. Kończę właśnie studia na kierunku socjologia i kontynuuję studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Moje prace naukowe dotyczą m.in. analizy dyskursu prasowego w rocznice śmierci Jana Pawła II, analizy retorycznej skierowanych przez Jana Pawła II do artystów wypowiedzi, analizy zachowań w klubie gejowskim w perspektywie dramaturgicznej a moja praca dyplomowa to opis konstruowania tożsamości przez osoby transgresyjne, które urodziły się jako mężczyźni.

8. Jeśli Centrum Myśli Jana Pawła II nie przyzna mi kiedykolwiek stypendium z powodu mojej identyfikacji płciowej, podejmę wszelkie możliwe i dopuszczalne kroki, by nie dopuścić do dyskryminowania mnie, jak i innych osób LGBT przez miasto stołeczne Warszawa. Nigdy nie było ani nadal nie jest dyskredytowanie Centrum w działaniach przez nie podejmowanych. Jestem gorącym propagatorem idei istnienia Centrum i osobiście wyrażam zadowolenie z tego, że udało mi się w jakikolwiek sposób w Centrum zaistnieć. Mam zamiar na temat Centrum opublikować esej naukowy w międzynarodowej książce pod koniec tego roku kalendarzowego. Niemniej, nie wyobrażam sobie funkcjonowania Centrum ponad lub poza prawem RP. Sugerowanie, że zaczynam robić wokół siebie szum w związku ze zbliżającym się terminem zgłaszania wniosków stypendialnych uważam za zachowanie żenujące. Szum zrobili tylko uczestnicy forum Frondy. Wiadomo bowiem było od dawna, że o stypendium starać się będę znów. Gdybym chciała sprawę nagłośnić w mediach, zrobiłabym to w lutym, podczas mojej rozmowy z Dyrektorem Centrum oraz Przewodniczącą Komisji Stypendialnej. Geje, lesbijki, osoby biseksualne, transseksualne i transgender mają prawo do stypendium.

9. O sprawie wiem od samego początku. Jestem forumowiczem Frondy nie od dziś i na forum znajdują się dziesiątki moich wypowiedzi. Fakt, nie odwiedzam forum codziennie, stąd o sprawie poinformował mnie jeden z innych uczestników forum, który za pośrednictwem serwisu GayLife.pl przesłał mi wiadomość. Dziękuję mu za to. I zarazem informuję członków forum Frondy: tak, geje, lesbijki, osoby biseksualne, transseksualne i transgender są także wśród was na forum. Są, prawdę mówiąc, wszędzie.
Jednocześnie chcę podziękować użytkowniczce, która całą sprawę zapoczątkowała – to miłe, że czyta mojego bloga i serwis informacyjny mi poświęcony. Dzięki całej akcji, czytelnictwo moich stron drastycznie wzrosło. Mam nadzieję, że w ten sposób uzyskam nowych stałych czytelników.

10. Za oburzający uważam fakt łamania prawa autorskiego przez czasopismo Fronda. Przedstawiciel właściciela praw autorskich do serwisu jejperfekcyjnosc.blox.pl już dwukrotnie zwracał się do Frondy z żądaniem usunięcia treści wykorzystujących zawartość serwisu niezgodnie z licencją „Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5”, do której link znajduje się w serwisie. Będę wspierać przedstawiciela właściciela praw autorskich we wszelkich działaniach prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji cywilnych w związku z naruszeniem prawa.

11. Milczeniem skomentuję poziom i ton wypowiedzi na forum czasopisma Fronda. Uchodzący za inteligentów odbiorcy Frondy mogliby używać słów z wysokiej polszczyzny a nie zaspokajać swoje chucie obelgami, wyzwiskami i inwektywami kierowanymi nie tylko w moją stronę. Za niestosowne uważam także pisanie mojego imienia małymi literami. Przypominam, że nazywam się Jej Perfekcyjność.

Wypowiedz się! Skomentuj!