Warszawa, 10 maja 2007 – Debatę poświęconą sztuce gejowskiej w Polsce uświetni dziś swoją obecnością w Zamku Ujazdowskim Jej Perfekcyjność.

Jak wynika z kalendarza Jej Perfekcyjności, zaplanowała dziś udział w debacie, która rozpocznie obchody dwulecia magazynu DIK Fagazine. Debata dotyczyć ma tego, jaką sztukę reprezetować mają twórcy gejowscy lub też jakiej sztuce gejowskiej powinniśmy się oddać. Organizatorzy stawiają sobie pytania: Czy kultura gejowska jest potrzebna? Jak ją rozwijać? Jaki jest jej obecny stan w Polsce, a jaki być powinien? Czy sztuka gejowska powinna skupić się na wartościach artystycznych pozostając obojętną na rzeczywistość polityczną, czy przeciwnie – stać się orężem w walce idei? W jaki sposób artysta gejowski powinien działać publicznie w polskich realiach? Co składa się na fenomen kultury gejowskiej, nadając jej ów przymiotnik, właściwość? Co jest jej specyfiką i dlaczego należy tę specyfikę akcentować? Dlaczego w ogóle nadawać jakimś działaniom w kulturze ten przymiotnik? W jakim celu?
– Przez niektóre osoby uważany jestem za artystkę, więc tym bliższa jest mi ta debata – powiedziała Jej Perfekcyjność. – Z chęcią wezmę w niej udział i skorzystam z zaproszenia Karola Radziszewskiego.
Wśród gości znajdują się między innymi Kinga Dunin, literaturoznawczyni i publicystka, Paweł Leszkowicz, krytyk, kurator, wykładowca historii sztuki (UAM, Poznań), Katarzyna Stefanow (Fundacja ‘Kultura dla Tolerancji’), Stefan Ingvarsson, tłumacz literatury polskiej i Michał Zygmunt, dziennikarz kulturalny.
– Niektórych z nich znam osobiście, choć słabo – przyznała Jej Perfejcyjność. – Mieliśmy okazję poznać się, gdy jeden z moich bliskich e-znajomych brał udział w projekcie wydania kalendarza DIKa.
Patronat nad wydarzeniem objął CSW Zamek Ujazdowski i tam właśnie odbędzie się dziś spotkanie.

Wydarzenie w kalendarzu Jej Perfekcyjności.

/wirtualnemedia.pl/

Wypowiedz się! Skomentuj!