Warszawa, 9 listopada 2006 – Informację o odrzuceniu protestu wyborczego złożonego przez Jej Perfekcyjność przed Komisją Rewizyjną Samorządu Studentów UW przekazało jej biuro prasowe.

Posiedzenie Komisji odbyło się w miniony poniedziałek i trwało niemal półtorej godziny. Poza członkami Komisji Rewizyjnej wzięli w nim udział Jej Perfekcyjność, jako przedstawiciel uprawniony przez 108 osób podpisanych pod protestem oraz przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej, jako osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów.
– W składzie Komisji był także przewodniczący, który wygrał wybory na dziennikarstwie, jednak nie brał on bezpośredniego udziału w podejmowaniu decyzji przez Komisję – wyjaśniła Jej Perfekcyjność. – Co zresztą jest zgodne z zapisem regulaminowym.
Po wysłuchaniu opinii Jej Perfekcyjności oraz udzieleniu odpowiedzi na kilknaście pytań, została ona wraz z przedstawicielką strony przeciwnej oraz wolnym słuchaczem wyproszeni z sali, ze względu na podjęcie przez Komisję uchwały o zamkniętym charakterze dalszych obrad. Potem zaproszono znów wszystkich do sali, by ogłosić wynik głosowania. Dwie osoby głosowały za odrzuceniem protestu, jedna zaś wstrzymała się od głosu. W uzasadnieniu podkreślano, że o ile przynajmniej część zarzutów stawianych przez protestujących była słuszna, o tyle trudno stwierdzić, czy spełniają one regulaminowy wymóg wysokiego uprawdopodobnienia znacznego wpływu na wynik wyborów.
Jej Perfekcyjność wygłosiła potem na sali oświadczenie, w którym podziękowała za czas poświęcony sprawie oraz wyjaśniła, że potest został złożony z dwu powodów.
– Po pierwsze, ja naprawdę wierzę w słusznosć naszych zarzutów – powiedziała. – A po drugie, chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę na to, jak niekompetentnie działa czasem Uczelniana Komisja Wyborcza oraz jak słabo reaguje na to Komisja Rewizyjna.
Wszystkie uwagi Jej Perfekcyjność znajdą się w protokole z posiedzenia, który – zgodnie z obietnicą Komisji – będzie udostępniony przez Jej Perfekcyjność w najbliższy piątek na stronie protest-wyborczy.prv.pl. Decyzja Komisji jest ostateczna – przysługuje jedynie skarga na nią w trybie administracyjnym do prorektora do spraw studenkcich, który w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami UW może uchylić ją w całości.
Po zakończeniu posiedzenia Jej Perfekcyjność zdradziła mediom, że zastanawia się „poważnie” nad stworzeniem Stowarzyszenia Na Rzecz Przejrzystości Działań Samorządu Studentów UW „Pełna jawność”. Obiecała, że napisze statut tego stowarzyszenia i zobaczy czy są ludzie zainteresowani udziałem w takiej organizacji.

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!