Warszawa, 6 listopada 2006 – Pierwszy dzień Jej Perfekcyjności, jako członka dwu ciał samorządu studentów zaczyna się właśnie dziś. Z powodu swojego wyjazdu do domu, Jej Perfekcyjność obowiązki zaczyna pełnić o tydzień później niż jej koleżanki i koledzy.

Jej Perfekcyjność dziś podpisze dokumenty upoważniające ją do wstępu do pomieszczeń przeznaczonych dla członków Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Socjologii.
– Jest to ważne, ponieważ podpis ten będzie wzorem dla osób rozporządzających kluczami na uczelni – wyjaśniła Jej Perfekcyjność. – Dlatego czekano z tym, aż wrócę z mojego domu rodzinnego.
Dziś także Jej Perfekcyjność zapozna się z protkołami posiedzenia i uchwał podjętych przez Zarząd pod jej nieobecność. Na pierwszy posiedzeniu bowiem dokonano wyboru przewodniczącego Zarządu i podjęto kilka stosownych decyzji – rozmawiano także, na wcześniejszą prośbę Jej Perfekcyjności, o pracach nad aktualizacją i modernizacją strony internetowej Zarządu oraz ciągłym udostępnianiem materiałów i aktów prawnych Zarządu na owej stronie.
Jutro zaś Jej Perfekcyjność uczestniczyć będzie w swoim pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej Wydziału Filozofii i Socjologii. Posiedzenie rozpoczyna się po południu, a zaproszenie na nie – wraz z przewidywanym programem – czeka na nią w sali Zarządu Samorządu.
– Poinformował mnie o tym Mi, kolega z socjologii – powiedziała Jej Perfekcyjność. – Dzięki temu, zanim zjawię się w Instytucie, już wiem co mnie tam czeka. Jestem mu za to bardzo wdzięczny.
Także jutro Jej Perfekcyjność weźmie udział w posiedzeniu najwyższego organu kontrolnego Samorządu Studentów UW, czyli Komisji Rewizyjnej. Podczas tego posiedzenia rozpatrywany będzie protest wyborczy, jaki Jej Perfekcyjność złożyła w imieniu 109 studentów Instytutu Dziennikarstwa.
– Mam nadzieję, że nasz protest zostanie uznany za zasadny – powiedziała. – Ja nie mam żadnych wątpliwości co do jego zasadności, ale wiem, że decyzje Komisji mogą mieć charakter polityczny.
Jej Perfekcyjność obawia się tego, by z powodu układów i nieformalnych umów nie doszło do odrzucenia protestu. Jednocześnie podkreśliła, że ma nadzieję, że „zwycięży jednak mądrość i rozsądek członków Komisji”.
O wynikach posiedzenia Jej Perfekcyjność poinformuje na specjalnej stronie internetowej protestu.

/Gazeta.pl/

Wypowiedz się! Skomentuj!