Szczecin, 31 października 2006 – Nastąpiła kolejna zmiana dotycząca sprawy wyborów do Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW.

Jej Perfekcyjność została dziś poinformowana o zmianie terminu posiedzenia, na którym rozpatrywany będzie protest.
– Dostałem w tej sprawie maila od członka Komisj Rewizyjnej – powiedziała.
Nowy termin ustalono na 7 listopada, na godzinę 19:40. Zdaniem Jej Perfekcyjności mogą być dwa powody ustalenia nowego terminu. Pierwszy wiąże ona z szybkim działaniem Komisji, które uniemożliwiło zebranie kworum i zawiązanie obrad.
– Albo też Komisja zdała sobie sprawę, że mój udział w jej obradach jest konieczny zgodnie z postanowieniami Regulaminu Samorządu Studentów UW – wyjaśniła. – Dokument jest w tej sprawie dość stanowczy i wzmaga ustalenia terminu, który umożliwi wszystkim uprawnionym do udziału w obradach umożliwienie im tego udziału.
Zdaniem Jej Perfekcyjności, poprzedni termin był „ewidentnie nieodpowiedni”.
Wiadomo już, że w obradach 7 listopada nie weźmie udziału przewodniczacy Komisji, co jednak nie uniemożliwia ich zwołania. Istotne jest bowiem, by zebrało się kowrum, które w przypadku Komisji wynosi 3 osóby.
Jej Perfekcyjność wyraziła nadzieję, że tym razem uda się ostatecznie wyjaśnić kwestię protestu i wszystko potoczy się zgodnie z jej oczekiwaniami.

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!