Szczecin, 30 października 2006 – Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów UW zwołała dziś o 18:30 posiedzenie, na którym rozpatrzyła protest Jej Perfekcyjności i 108 studentów Instytutu Dziennikarstwa. O spotkaniu poinformowano Jej Perfekcyjność dokładnie godzinę przed jego rozpoczęciem.

Zdaniem Jej Perfekcyjności, takie zachowanie miało „ewidentnie na celu” uniemożliwienie jej przybycia na nie. Zgodnie bowiem z regulaminem, według którego działa Komisja Rewizyjna, zaprasza ona przedstawiciela protestujących i organizuje spotkanie tak, by wziąć w nim udział mogły wszystkie strony. Jej Perfekcyjność była jednak w tym czasie w Szczecinie, co w oczywisty sposób uniemożliwiało jej wzięcie udziału w posiedzeniu Komisji.
– A nawet gdybym w tym czasie był w Warszawie, to po pierwsze miałbym wtedy zajęcia, a po drugie dotarcie z najodleglejszych dzielnic stolicy na kampus centralny UW jest w ciągu godziny i tak niemożliwe – twierdzi zdenerowana.
Zdaniem Jej Perfekcyjności był to próba ukrócenia jej protestu bez merotrycznych argumentów. Sprawa jest już bowiem na pewno zakończona.
– Przewodniczący Komisji zaproponował, bym wysłał na spotkanie swojego przedstawiciela, co byłoby najzwyczajniej na świecie niezgodne z przepisami i mogłoby być dla drugiej strony, czyli Uczelnianej Komisji Wyborczej, powodem do złożenia jakiegoś odwołania czy protestu – zaznaczyła.
Jak sama dodaje – zorganizowanie zastępstwa w ciągu godziny i tak „ganiczyłoby z cudem”.
Jutro w siedzibie Zarządu Samorządu Studentów powinien być dostępny protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!