Podobnie jak na całym świecie, po raz pierwszy w Polsce, firmy mają okazję sprawdzić, jak bardzo otwarte na osoby LGBT miejsce pracy tworzą. Indeks jest zupełnie darmowy i otwarty dla wszystkich zainteresowanych firm. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 maja 2017.

Index of Workplace Inclusion in Poland (IWEP), bo tak nazywa się to narzędzie, został przygotowany przez Pro Diversity. Fundacja ta zajmuje się promowaniem korzyści z otwartości na osoby LGBT w miejscu pracy – zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Pro Diversity regularnie organizuje spotkania, warsztaty, badania i kampanie, których celem jest zwiększenie inkluzywności wobec osób nieheteronormatywnych w biznesie.

Indeks jest potężnym narzędziem, które opiera się na popartej dowodami ewaluacji, w której pracodawcy oceniają swoje osiągnięcia i postęp w zakresie równego traktowania osób LGBT w miejscu pracy. Każda firma musi zaprezentować swoje osiągnięcia w 8 obszarach, jakie wyznaczone są w indeksie – obejmują one takie zagadnienia jak polityki równościowe, tworzenie grup pracowniczych, rozwój kariery, szkolenia czy też zewnętrzne zaangażowanie firmy.

Badania z całego świata, także z Polski, od lat dowodzą, że tworzenie miejsca pracy otwartego na grupy defaworyzowane jest kluczowym czynnikiem wzrostu i sukcesu w biznesie w XXI wieku.

Choć w Polsce jest to koncepcja dość świeża, wiele firm – zwłaszcza międzynarodowych – rozpoczęło już swoją podróż w tym zakresie i chce rozwijać się dalej. Środowisko międzynarodowe jest niezwykle trudne, bo zmienia się cały czas i tworzy bardzo skomplikowany obraz. Nie ma możliwości stworzenia uniwersalnych rozwiązań, które w każdym kraju będą właściwie funkcjonować. Niektóre kraje mają bowiem bardzo progresywne prawo chroniące pracowników i pracowniczki LGBT – inne zaś nadal penalizują zachowania homoseksualne.

Strasznie się cieszymy, że Polska dołącza do rodziny wielu europejskich krajów, które od la mają podobne indeksy. Pracowaliśmy blisko z naszymi partnerskimi organizacjami pozarządowymi m.in. z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Holandii, by przygotować IWEP jako narzędzie profesjonalne i trafne. Zachęcamy firmy do udziału w indeksie – bycie liderem inkluzywności w miejscu pracy oznacza bowiem także gotowość do autoweryfikacji swojego postępu – mówi Jej Perfekcyjność, Prezesa Zarządu Fundacji Pro Diversity.

Po terminie przyjmowania zgłoszeń, zespół ekspercki Pro Diversity zajmie się oceną nadesłanych formularzy. W ten sposób wybrane zostanie 5 najbardziej przyjaznych pracownikom i pracowniczkom LGBT firm w Polsce. Lista zostanie ogłoszona w maju tego roku.

Wszelkie informacje na temat Index of Workplace Equality in Poland 2017 oraz sam formularz zgłoszeniowy i podręcznik informacyjny dostępne są w języku angielskim na stronie prodiversity.pl/iwep2017.

Wypowiedz się! Skomentuj!