Bez sojuszniczek i sojuszników nie uda się pełna integracja osób LGBT w miejscu pracy. O tym przekonuje nasz nowy podręcznik. Opracowano go na podstawie publikacji wydanej przez Stonewall w Londynie. Partnerem publikacji jest Credit Suisse Polska.

hetero sojuszniczki i sojusznicy_ebook„Hetero sojuszniczki i sojusznicy. Jak pomagają w tworzeniu miejsc pracy przyjaznych osobom LGB” to prosty i bardzo praktyczny poradnik, wskazujący, jak łatwo osoby heteroseksualne mogą wspierać tworzenie otwartego miejsca pracy. Ich działania ważne są na każdym szczeblu – od najwyższych managerów aż do szeregowych pracowniczek i pracowników. Tylko wspólny wysiłek wszystkich tych osób może uczynić pracę miejscem otwartym na osoby LGBT.

– Przykłady, opisane w naszej nowej publikacji, mogą być wprost zastosowane przez kolejne firmy i stać się świetną podstawą nowych programów, akcji i kampanii w miejscu pracy. Własnie na takiej praktycznej stronie najbardziej nam zależy – wyjaśnia Jej Perfekcyjność, Prezesa Fundacji LGBT Business Forum.

Podręcznik Fundacji LGBT Business Forum doskonale wpisuje się w aktualny trend, widoczny zarówno w działalności pozostałych organizacji pozarządowych, które starają się włączać osoby hetero do swoich działań, jak i przedsiębiorstw, tworzących grupy pracownicze, włączające zarówno osoby LGBT ale i właśnie osoby heteroseksualne.

Podręcznik „Hetero sojusznicy i sojuszniczki. Jak pomagają w tworzeniu miejsc pracy przyjaznych osobom LGB” dostępny jest w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Można go bezpłatnie pobrać na stronie www.lgbt.biz.pl. Jest on częścią serii wydawniczej, w której ukazała się publikacja „Otwierając się na różnorodność. Dobre praktyki w zatrudnianiu osób LGBT„. Kolejne publikacje ukażą się wkrótce.

Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do zarządów firm, osób odpowiedzialnych za wdrażanie polityk równościowych oraz do działów HR.

Publikacja została wydana w ramach projektu „Miejsce pracy przyjazne osobom LGBT”, realizowanego w programie „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.

„Hetero sojusznicy i sojuszniczki. Jak pomagają w tworzeniu miejsc pracy przyjaznych osobom LGB”
red. Jej Perfekcyjność
tłum. Agnieszka Ziemińska
ISBN: 978-83-65392-02-2 (druk), 978-83-65392-03-9 (pdf)
wyd. Fundacja LGBT Business Forum, Warszawa 2016

O tym, jak ważne jest tworzenie grup pracowniczych, mówi nasza animacja:

Wypowiedz się! Skomentuj!