To pierwszy kompleksowy podręcznik poświęcony przeciwdziałaniu bullyingowi wobec osób homoseksualnych w miejscu pracy. Opracowano go na podstawie podręcznika wydanego przez Stonewall w Londynie. Partnerem publikacji jest Credit Suisse Polska.

Kliknij aby pobrać PDF
Kliknij aby pobrać PDF

Książka zawiera konkretne wskazówki i rozwiązania, jakie w firmach stosują pracodawcy, którzy chcą tworzyć miejsce przyjazne osobom nieheteroseksualnym. Jej celem jest wskazanie właściwych praktyk i próba identyfikacji najlepszych rozwiązań. Jej zwięzła forma ma pozwolić każdej osobie zainteresowanej tematem do szybkiego przyswojenia treści i ich łatwego wdrożenia.

– Wierzymy, że „Bullying” przyczyni się do poprawy sytuacji osób LGBT w miejscu pracy. To zbiór rozwiązań i dobrych praktyk, jakie stosowane są w firmach, mających świadomość istnienia problemu z tworzeniem otwartego dla wszystkich miejsca pracy – wyjaśnia Jej Perfekcyjność, Prezesa Fundacji LGBT Business Forum.

Z badań Fundacji LGBT Business Forum wynika, że ponad 46% osób nieheteronormatywnych doświadcza w miejscu pracy jakiś form dyskryminacji i nierównego traktowania. Ponad 4% z nich spotkało się z przemocą fizyczną.

Podręcznik „Bullying. Zapobieganie szykanowaniu homoseksualnych pracowników i pracownic” dostępny jest w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Można go bezpłatnie pobrać na stronie www.lgbt.biz.pl. Jest on częścią serii wydawniczej, w której ukazała się publikacja „Otwierając się na różnorodność. Dobre praktyki w zatrudnianiu osób LGBT„. Kolejne publikacje ukażą się w ciągu najbliższego miesiąca.

Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do zarządów firm, osób odpowiedzialnych za wdrażanie polityk równościowych oraz do działów HR.

Publikacja została wydana w ramach projektu „Miejsce pracy przyjazne osobom LGBT”, realizowanego w programie „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.

„Bullying. Zapobieganie szykanowaniu homoseksualnych pracowników i pracownic”
red. Jej Perfekcyjność
tłum. Agnieszka Ziemińska
ISBN: 978-83-65392-06-0 (druk), 978-83-65392-07-7 (pdf)
wyd. Fundacja LGBT Business Forum, Warszawa 2016

Wypowiedz się! Skomentuj!