Jeszcze w tym tygodniu rusza rejestracja na dwudniowe warsztaty dla osób z działów HR i zarządów firm „Zyskaj na różnorodności! Jak i po co tworzyć miejsce pracy przyjazne dla osób LGBT”. Warsztaty są nieodpłatne.

zyskajnaroznorodnosci2

Rejestracja ruszy na stronach Fundacji LGBT Business Forum (www.lgbt.biz.pl). Warsztaty odbędą się w trzech miastach:

  • 28-29 stycznia we Wrocławiu,
  • 4-5 lutego w Warszawie,
  • 11-12 lutego w Krakowie,

Program szkolenia obejmie m.in. treści związane z korzyściami dla przedsiębiorstw związanymi z wdrażaniem polityki równego traktowania osób LGBT, obowiązującymi przepisami prawa, mechanizmem tworzenia się stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji wobec osób LGBT, jej najczęstszych przejawów w miejscu pracy, strategii wdrażania polityki równego traktowania i związanymi z tym trudnościami i dylematami, a także możliwymi do wykorzystania narzędziami. Program szkolenia będzie obejmował także samodzielne zaplanowanie przy wsparciu prowadzących strategii wdrażania działań w zakresie równego traktowania osób LGBT w miejscu pracy.

Szczegółowy program zostanie podany w momencie startu rejestracji.

Organizatorzy zapewniają: możliwość udziału w warsztatach (12 godzin warsztatowych), materiały warsztatowe, wyżywienie, nocleg (pokoje dwuosobowe) oraz – w ograniczonym zakresie – możliwość pokrycia kosztów dojazdu.

Z każdej firmy udział w szkoleniach mogą wziąć maksymalnie dwie osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty są nieodpłatne i są częścią projektu „Miejsce pracy przyjazne osobom LGBT”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wypowiedz się! Skomentuj!