Warszawa, 24 czerwca 2013 – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy rozpatrzy jutro zażalenie Jej Perfekcyjności na decyzję o umorzeniu śledztwa, wydaną przez Prokuratora Rejonowego na posiedzeniu 25 czerwca 2013. Trans zapowiedziała, że pojawi się w sądzie.

Odpowiednie zawiadomienie wysłano do trans kilka tygodni temu. III wydział karny sądu informuje w nim o planowanym posiedzeniu oraz o nieobowiązkowym stawiennictwie Jej Perfekcyjności.

– Ale, oczywiście, zamierzam się pojawić – tłumaczy. – Przecież zależy mi na sprawie. Co więcej, wydaje mi się, że decyzja w tej kwestii powinna być jednoznaczna i mam nadzieję, że sąd cofnie decyzję umarzającą postępowanie w związku z argumentami, które przedstawiłem w zażaleniu.

Sprawa dotyczy słynnego już ataku na imprezę w mieszkaniu Jej Perfekcyjności w lutym. Grupa mężczyzn wtargnęła tam wówczas i zaczęła bić zgromadzone osoby. Nikomu nic się nie stało, ale trans zgłosiła sprawę na policję. Po złożeniu zeznań, policja wszczęła dochodzenie. Po przesłuchaniu świadków i zbadaniu materiału dowodowego, postanowiono umorzyć postępowanie w związku z niewykryciem sprawców. Zdaniem trans, decyzja była przedwczesna.
W zażaleniu Jej Perfekcyjność zwraca uwagę na to, że nie wszystkie zeznania świadków zostały wzięte pod uwagę w trakcie zbierania materiału dowodowego. Chodzi głównie o nagrania z kamer wideo monitoringu, który znajduje się w bloku. Policja przejrzała jedynie krotki fragment nagrania – obejmujący kilkanaście minut przed atakiem i kilka minut po. Trans podnosi w zażaleniu, że świadkowie potwierdzali, że widzieli mężczyzn, jeszcze niezamaskowanych, wcześniej tej nocy w bloku. To mogłoby ułatwić ich identyfikację.

– Liczę na to, że decyzja będzie po mojej myśli – kończy. – Wszystkiego dowiemy się już jutro na sali sądowej.

Trans podkreśla, że pierwszy raz uczestniczy w postępowaniu karnym i nie zna jeszcze obowiązujących tu reguł. Podkreśla jednak, że dotychczasowe postępowania przed sądem administracyjnym, w których uczestniczyła, nauczyły ją, że trzeba po prostu czytać na bieżąco przepisy i poradniki.


Skan pisma informującego o posiedzeniu

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!